• Free shipping from 45€.
  • Select mutiple bottles on the webshop page for promo price! (don't change the amount in the cart)

Castoroilbath.eu is a service of  

Ashtanga Yoga Antwerpen bv
BTW/VAT: BE0676809382

Registered office:
Bleekhofstraat 113 bus 5
2140 Borgerhout
Belgium
 
Email:
info@castoroilbath.eu
 
Payment
We accept prepayments only. Payments are to be made through the online payment system.
 
Delivery
We ship your order as soon as possible, usually the following workday. If there is any delay please contact us immediately. Standard delivery:
Belgium & The Netherlands: 24h-48h.
Europe: 48h-72h.
The legal term is 30 days maximum.
Our products are packed with great care. Should any damage occur during shipping, we will enable the shipment company's insurance for your refund.
 
Cancellation
You have the legal right to cancel your purchase within 14 days. Returns are only accepted if we receive them within the period of 14-days after you notified us. Items that have been removed from the packaging or opened can never be returned.
 
Privacy
We only use your contact details (name, shipping address, billing address and email address) for our own administration. We never share your details with anyone else. 
 
HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, enkel indien het product ongeopend is.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Ashtanga Yoga Antwerpen bv Bleekhofstraat 113 bus 5 2140 Borgerhout, België via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Het emailadres is info@castoroilbath.eu .

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de kosten van de retourzending) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terugbezorgen aan Ashtanga Yoga Antwerpen bv Bleekhofstraat 113 bus 5 2140 Borgerhout, België. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken, om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming.